herroepen aangekocht product(en)

 

 


 

  


Retourbeleid / Herroepingsrecht

Ontbinding van overeenkomst binnen de bedenktijd 14 dagen

 

PER GEWONE POST of E-mail

 

<uw naam>

<adres>

<postcode en woonplaats>

<e-mail, indien beschikbaar>

 

 

Aan

W.v.Opzeeland

Hobbemalaan 70

1816GE Alkmaar

 

per mail  wv@wvopzeeland.nl

 

 

 

Onderwerp: ontbinding van overeenkomst binnen de bedenktijd

Klantnummer: of order nummer of faktuur nummer

 

<woonplaats, datum>

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op <datum> heb ik <telefonisch / via internet / via posterorder /via een bestelbon> met <naam onderneming> een overeenkomst gesloten voor <inhoud overeenkomst>. Met deze brief laat ik u echter weten dat ik de overeenkomst ontbind.

 

Hierbij maak ik gebruik van mijn rechten op grond van de wet over overeenkomsten op afstand. Volgens deze regels mag ik een overeenkomst die op afstand is gesloten binnen veertien kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst ontbinden. Dit mag zonder betaling van een boete of zonder opgave van redenen.

 

Ik verzoek u om mij binnen twee weken na de datum van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

<naam en handtekening>