57030

NDS Smart Separator 100 Amp

De NDS Smart Separator is een relais welke door middel van een microprocessor geschakeld wordt. Deze microprocessor controleert voortdurend de spanning van de startaccu en de serviceaccu.
Wanneer de startaccu spanning boven een bepaalde waarde komt zullen de startaccu en de serviceaccu met elkaar gekoppeld worden. Zo wordt de serviceaccu onder het rijden geladen. Hier is dankzij deze microcontroller geen D+ signaal voor nodig!
Ook zal de Smart Separator de verbruikers (12V systeem) afkoppelen wanneer de accuspanning voor een bepaalde periode te laag is. De Smart Separator is dus tevens een accu bewaker!

levering op bestelling